10-4E 背叛Ⅳ

10-4E 背叛Ⅳ

緊急

 • 敵方作戰效能:32000

背叛Ⅳ 自律作戰

作戰資訊
 • 需求梯隊數:2
 • 梯隊最低作戰效能:32000
 • 作戰時間:05:00:00
 • 指揮經驗:500
消耗資源
 • 人力:1050
 • 彈藥:1050
 • 口糧:1050
 • 零件:350

勳章獲得條件

 • 金星勳章:以S級評價完成任務;在無損失或無梯隊撤離的情況下,在7回合內勝利,並消滅0個敵對目標
 • 銀星勳章:佔領所有據點
 • 銅星勳章:完成任務目標

背叛Ⅳ 可能限定獲得人形

No.200 ★★★★ XM3

XM3

背叛Ⅳ 可能獲得人形 全部列出

SR-3MP No.135 ★★★★★

SR-3MP

PP-90 No.23 ★★★★

PP-90

AS Val No.60 ★★★★

AS Val

M60 No.78 ★★★★

M60

Mk23 No.99 ★★★★

Mk23

XM3 No.200 ★★★★

XM3

M9 No.3 ★★★

M9

馬卡洛夫 No.8 ★★★

馬卡洛夫

C96 No.12 ★★★

C96

MAC-10 No.18 ★★★

MAC-10

蠍式 No.27 ★★★

蠍式

微型烏茲 No.32 ★★★

微型烏茲

M14 No.37 ★★★

M14

AK-47 No.58 ★★★

AK-47

FNC No.70 ★★★

FNC

M2HB No.77 ★★★

M2HB

MG42 No.86 ★★★

MG42

M1911 No.2 ★★

M1911

P38 No.9 ★★

P38

M3 No.17 ★★

M3

PP-2000 No.24 ★★

PP-2000

西蒙諾夫 No.41 ★★

西蒙諾夫

FN-49 No.51 ★★

FN-49

G3 No.63 ★★

G3

加利爾 No.71 ★★

加利爾

LWMMG No.81 ★★

LWMMG

MG34 No.87 ★★

MG34

FNP-9 No.90 ★★

FNP-9

Spectre M4 No.92 ★★

Spectre M4

64式 No.94 ★★

64式

F2000 No.107 ★★

F2000

AAT-52 No.111 ★★

AAT-52

Bren Ten No.139 ★★

Bren Ten

背叛Ⅳ 地圖資訊

 • 總機場數:4
  • 我方機場:0
  • 敵方機場:1
  • 空機場:0
 • 隨機點:0

留言討論

您必須先 登入 後才可發表留言